Profile ochronne elastyczne

Warunki handlowe sprzedaży profili


1. Sprzedawca:

Dystrybutorem produktów jest firma EUROPON - prowadząca specjalistyczny sklep firmowy ze sprzedażą wysyłkową produktów związanych z bezpieczeństwem zakładów produkcyjnych, warsztatów i firm usługowych, zwany w dalszej treści SKLEPEM, z siedzibą: ul. Kordeckiego 15, 39-300 Mielec; NIP: 8171062354; REGON: 831375231; e-mail: info@europon.pl; telefon:+48 608 673 463

2. Tryb składania zamówień i ich realizacja:

Obsługujemy wyłącznie Klientów zarejestrowanych, jako podmioty gospodarcze.
Sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych (konsumentów - w rozumieniu art.221.KC) nie prowadzimy !!!

Aby dokonać zakupu podestów należy skierować zapytanie ofertowe lub zamówienie bezpośrednio pod adres SKLEPU:sklep@europon.pl
Po zweryfikowaniu i uszczegółowieniu w kontakcie z Klientem zamówienia, zostanie wysłana do niego faktura pro-forma. Jedyną formą płatności jest przedpłata. Po dokonaniu wpłaty na wskazane w fakturze konto SKLEPU kwoty uzgodnionej w fakturze, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i SKLEP przystąpi do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków handlowych.
Okres realizacji zamówienia:
- jeżeli produkt jest na magazynie wysyłka następuje w następnym dniu roboczym,
- jeżeli produkt jest niedostępny na magazynie Klient zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.
Na zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT. Ceny poszczególnych podestów typowych oraz koszty ich dostawy przedstawione są w cenniku w kwotach netto. W fakturze zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Żadne inne koszty dodatkowe nie są naliczane.

3. Dostawa towarów i koszty wysyłki:

Zamówiony towar dostarczany jest kurierem DHL.
Przedstawione w cenniku koszty dostawy dotyczą tylko dostaw na terenie Polski. Dostawy poza obszar Polski będą kalkulowane indywidualnie.
W dniu wysyłki towaru Klient jest informowany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.
Produkty wysyłane do Klienta są nowe i bezpiecznie zapakowane.
Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy przesyłka jest w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem. Jeśli jest taka możliwość, to należy również zrobić zdjęcia uszkodzeń.
Uwaga! W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki w transporcie protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji zaistniałych podczas transportu. Druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej.
Wraz z podestami dostawca wysyła również Deklarację Zgodności oraz Instrukcję Użytkowania.

4. Reklamacje towarów:

Nabywca może reklamować zakupione produkty, gdy po zakupie okaże się, że posiadają one wady uniemożliwiające ich używanie zgodnie z przeznaczeniem lub posiadają parametry techniczno-użytkowe gorsze od deklarowanych. Reklamację należy zgłosić do sprzedawcy na adres: info@europon.pl opisując możliwie jak najdokładniej na czym polega wada, oraz przesyłając zdjęcia miejsca wady, pozwalające ocenić stan produktu. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, sprzedawca zobowiązuje się do naprawy produktu, a jeżeli nie będzie to możliwe, do jego wymiany na inny bez wad lub do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

5. Zwrot towarów:

Nabywca może zwrócić zakupione produkty, tylko wtedy gdy po zakupie okaże się, że posiadają one parametry techniczno-użytkowe inne (gorsze) od deklarowanych przez dostawcę w ofercie, lub ugodnionych w trakcie negocjacji. W sytuacji tej dostawca zobowiązuje się do przyjęcia towaru i zwrotu poniesionych przez nabywcę kosztów w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Zamiar zwrotu należy zgłosić dostawcy na adres:info@europon.pl wraz z uzasadnieniem.
Mając powyższe na uwadze dostawca prosi o przeanalizowanie i sprecyzowanie wszystkich oczekiwań przed zakupem.

Kontakt:  Europon, ul.Kordeckiego 15, 39-300 Mielec , tel. 608 673 463
W sprawie zakupu profili prosimy o kontakt na adres e-mail:
sklep@europon.pl
Powrót do strony głównej